• Nội dung khóa học

Tiếng anh về bộ phận cơ thể con người

(09/05/2013)

Hôm nay Smart Kids Centre sẽ cùng bé tìm hiểu về các bộ phận trên cơ thế người chúng ta thông qua hình ảnh nhé...

Tiếng anh về bộ phận cơ thể con người

Arm : Cánh tay

Back : Cái lưng

Ear : Cái tai

Finger : Ngón tay

Foot : Bàn chân

Face : Khuôn mặt

Eyes : Đôi  mắt

Head : Cái đầu

Elbow: Khuỷu tay

Hand : Bàn tay

Toes : Các  ngón chân

Leg : Cẳng chân

Teeth : Hàm răng

Knee : Đầu gối

Thumb : Ngón tay cái

Mouth : Cái miệng 

Lips : Đôi môi

Neck : Cái cổ

Nose : Cái mũi