• Nội dung khóa học

Thành ngữ trong tiếng Anh

(07/01/2013)

Một thành ngữ là một cụm từ trong đó ý nghĩa có rất ít hay không liên quan gì đến những sự vật, sự kiện có trong cụm đó. Ví dụ : “raining cats and dogs và“keep an eye out.” Câu đầu có nghĩa là mưa rất nặng hạt và cụm thứ hai có hàm ý là theo dõi một việc gì đó

 

Thành ngữ trong tiếng Anh

Smart Kids Centre sẽ cùng các bạn tìm hiểu một số thành ngữ về giáng sinh nhé

thanh-ngu-tieng-anh
- White Christmas:
The prettiest holiday, according to most, is one where it has snowed. This wish for white was celebrated many years ago in a popular song, and the title of this carol is now a traditional holiday phrase.

Hầu hết mọi người cho rằng đây là ngày nghỉ lễ đẹp nhất, khi trời tuyết rơi. Ngày lễ trắng được tổ chức từ rất lâu trong bài hát nổi tiếng, và chủ đề của bài hát đã trở thành câu chúc truyền thống trong lễ giáng dinh

- There’s no Place like Home for the Holidays:
Another favorite carol came out of the sentiment that the best place to celebrate the holidays is with the family. College students return to their parents’ home, and extended families descend on a pre-planned relative for festive celebration and gift-giving.

Một bài hát mừng giáng sinh khác diễn tả rằng nơi tuyệt vời nhất để đón giáng sinh đó là gia đình. Các sinh viên trở về với gia đình, một cơ hội để đại gia đình hội tụ và tổ chức tiệc cũng như tặng quà giáng sinh.

- Xmas Comes but Once a Year:
Recently, this has become an excuse for gorging on holiday cookies or spending too much on presents, but this proverb quietly states that people need to be kind to each other year-round rather than just during the holidays.

Gần đây, giáng sinh đa trở thành một lý do cho việc ăn món bánh cookie cho ngày lễ hay chi tiêu quá nhiều cho các món quà. Nhưng câu tục ngữ này hàm ý nói rằng mọi người nên quan tâm đến nhau quanh năm chứ không chỉ những ngày nghỉ lễ.^^


- ‘Tis the Season:
“‘Tis” is an old method of contracting “it” and “is.” Today, it is rarely used in anything but traditional song or poetry, such as “‘Tis better to have loved and lost than never to have loved at all,” by Alfred Lord Tennyson. This usage is abbreviated from a line in a holiday carol: “‘Tis the season to be jolly.” The word “jolly” is also old and simply means “happy.”

"Tis" là sự kết hợp cũ giữa "it" và "is" . Ngày nay, chúng hiếm khi được sử dụng trừ những bài hát hay thơ ca, như bài :" Thà được yêu và mất mát còn hơn không bao giờ yêu" của Alfred Lord Tennyson. Việc sử dụng này được viết tắt từ một dòng trong bài hát : "Mùa hạnh phúc " Từ "Jolly" là từ ngữ cũ của  "hạnh phúc"
- Deck the Halls:
“Decking” or decorating the halls with branches from a holly tree is an old tradition, and the popular carol began as a Welsh tune from the 1700s. These days, merry-makers deck their halls with blinking lights, pine branches, popcorn strung on strands of thread, and glittery garland.

Việc "trang hoàng hay trang trí phòng khách với cây tầm gửi là một truyền thống có từ lâu, cùng những bài hát nối tiếng về giáng sinh với giai điệu Welsh rừ những năm 1700. Ngày nay, mọi người trang trí với dây đèn nhấp nháy, cành thông, bòng xâu thành chuỗi hay vòng hoa lấp lánh.